CMS Banner
صفحه اصلی
بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا از موسسه

بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا وجناب آقای دکتر پرویز جبه دار مارالانی عضو هیات موسس و نایب رئیس هیات امناء به اتفاق آقای دکتر رضا امراللهی نایب رئیس هیات موسس در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۴ از موسسه آموزش عالی انرژی انجام گردید.


12/2/2018 12:19:06 PM
شماره کلاس کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود در موسسه


11/13/2018 12:42:45 PM
ارائه ی درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس به عنوان درس اختیاری از نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 تا کنون برای کلیه رشته ها ارائه گردیده است. ضمناً دانشجویان در گذراندن درس مربوطه اجباری ندارند و در صورت اخذ درس ، تعداد واحدهای این درس ، مازاد بر سقف واحدها در نظرگرفته شده و نمره درس مذکور در معدل ترم محاسبه می گردد.


12/2/2018 12:27:09 PM
برنامه ترم تابستانی

لیست دروس ترم تابستانی(شروع ترم تابستان از روز سه شنبه مورخ 93/04/24)


7/13/2014 3:11:44 PM
  1   
طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :