CMS Banner
صفحه اصلی
شماره کلاس کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود در موسسه


4/13/2016 12:16:54 PM
ارائه ی درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس به عنوان درس اختیاری از نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 تا کنون برای کلیه رشته ها ارائه گردیده است. ضمناً دانشجویان در گذراندن درس مربوطه اجباری ندارند و در صورت اخذ درس ، تعداد واحدهای این درس ، مازاد بر سقف واحدها در نظرگرفته شده و نمره درس مذکور در معدل ترم محاسبه می گردد.داریوش خسروی/مدیر آموزش


4/13/2016 12:10:14 PM
برنامه ترم تابستانی

لیست دروس ترم تابستانی(شروع ترم تابستان از روز سه شنبه مورخ 93/04/24)


7/13/2014 3:11:44 PM
  1   
طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :