CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 5/5/2019 8:37:22 AM
چاپ
سخنرانی پروفسور درا مارینوا با موضوع نوآوری و پایداری محیط زیست و انرژی
سخنرانی پروفسور درا مارینوا از دانشگاه کرتین استرالیا با موضوع نوآوری و پایداری محیط زیست و انرژی ویژه دانشجویان ارشد و کارشناسی مورخ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی انرژی برگزار خواهد شد.

        

متن داری پیوست (ها) زیر می باشد

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :