CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 1/29/2019 11:51:43 AM
چاپ
اطلاعیه ثبت نام : جهت بازدید از سایت آب سنگین اراک ( خنداب)
دانشجویانی که تمایل به بازدید از نیروگاه آب سنگین اراک ( خنداب) در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۷ را دارند، جهت پذیرش و ثبت نام تا تاریخ ۱۵ آذر ماه به جناب آقای دکتر میرزایی مراجعه نمایند.

        

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :