CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 9/11/2019 10:20:00 AM
چاپ
اطلاعیه زمان و مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته ورودی جدید ۱۳۹۸
ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری از روز شنبه ۹۸/۰۶/۲۳ تاپنج شنبه ۹۸/۰۶/۲۸انجام می گردد. *موسسه آموزش عالی انرژی*

        

متن داری پیوست (ها) زیر می باشد

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :