CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 12/1/2019 9:21:00 AM
چاپ
چهل و نهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای برگزار گردید :
سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری موسسه آموزش عالی انرژی ساوه ، چهل و نهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای را در موسسه آموزش عالی انرژی از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ آبان برگزار کردند . * موسسه آموزش عالی انرژی *

        

متن داری پیوست (ها) زیر می باشد

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :