CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 4/8/2020 10:19:29 AM
چاپ
سال نو بر همگان مبارک باد .
ای خداوند تغییردهنده دلها و دیده ها ، ای تدبیر کننده روزها و شب ها ، ای دگرگون کننده احوال ها ، حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما.... * سال نو مبارک **موسسه آموزش عالی انرژی*

        

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :