صفحه اصلی
زمان درج متن: 7/6/2017 3:35:05 PM
چاپ
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی معماری
**تحویل پروژه ی درس طرح 5 مربوط به استاد جناب آقای ابدی**آندسته از دانشجویانی که پروژه ی خود را تا کنون تحویل نداده اند حداکثر تا روز شنبه مورخ 17 / تیر / 1396 فرصت دارند پروژه ی خود را تحویل دهند . محل تحویل پروژه : تهران – میدان خراسان – نبش خیابان کاظمی – شرکت آهاب ( آقای پرنو 09109184505) موسسه آموزش عالی انرژی

        

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :