CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 5/23/2018 3:33:02 PM
چاپ
قابل توجه کلیه ی دانشجویان گرامی
آندسته از دانشجویانی که تقاضای اخذ واحد در ترم تابستان را دارند در اسرع وقت درخواست مکتوب خود را جهت بررسی حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 10-خرداد-1397 به مدیر گروه خود تحویل نمایند.موسسه آموزش عالی انرژی

        

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :